Gebruik de onderstaande links om een van de GR Practica te bekijken:

Practicum 1 : Berekeningen op het basisscherm
Practicum 2 : Formules, grafieken en tabellen
Practicum 3 : Toppen
Practicum 4 : Richtingscoefficient van raaklijn
Practicum 5 : Functie en hellinggrafiek
Practicum 6 : Regressie
Practicum 7 : Parameterkrommen
Practicum 8 : Poolvergelijkingen
Practicum 9 : Allerlei
Practicum Antwoorden : Antwoorden op de vragen uit de Practica
Practicum Index : Trefwoordenlijst