WISPLAN voor vwo wiskunde
editie    docent    leerling  scorm   links   contact

Extra digitaal materiaal bij getal en ruimte (editie 2007) voor klas: vA vB vC v

H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11A H 11B H 12 H 13 H 14 H 15 H 16

http://vwoa.getalenruimte.epn.nl/


Hoofdstuk 1 Combinatoriek

DIT5WIS
tellen
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.
PR 1 Instructie: In dit filmpje kun je PR 1 bekijken over "berekeningen op het basisscherm"  
PR 2 Instructie: In dit filmpje kun je PR 2 bekijken over "Permutaties en Combinaties".  


Hoofdstuk 2 Functies en Grafieken


DWO G&R
vwo-A/C-H2
Instructie: Log in op de DWO en wordt in profiel lid van je eigen klas. Oefen de applets bij vwo wiskunde A/C hoofdstuk 2.  
PR 3A Instructie: In dit filmpje kun je PR 3A bekijken over "Formules grafieken en tabellen".  
PR 3B Instructie: In dit filmpje kun je PR 3B bekijken, het vervolg over "Formules grafieken en tabellen".  

Hoofdstuk 3 Beschrijvende statistiek

DIT5WIS
Procenten 2hv

Instructie: Haal je voorkennis op uit klas 2,
DIT5WIS
Procenten 3hv
Instructie: Haal je voorkennis op uit klas 3.
De laatste vragen 9 en 10 alleen voor vwo.
 
PR 4 Instructie: In dit filmpje kun je PR 4 bekijken over "Toevalsgetallen"..  

 

Hoofdstuk 4 Het kansbegrip

DIT5WIS
kansen met
voorwaarden
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
DIT5WIS
hyp.geom- verdeling
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  


Hoofdstuk 5 Machten en exponenten

DIT5WIS
Procenten

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Sage
Exponenten
.
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  


Hoofdstuk 6 Kansrekening

DIT5WIS
kansregels
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
DIT5WIS
hyp.geom- verdeling
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  


Hoofdstuk 7 Veranderingen

Differentieren. Instructie: Oefen alle vragen  
PR6 Instructie: In dit filmpje kun je PR 6 bekijken over  
PR 7 Instructie: In dit filmpje kun je PR 7 bekijken over  
PR 8 Instructie: In dit filmpje kun je PR 8 bekijken over  


Hoofdstuk 8 De normale verdeling

DIT5WIS
Normale verdeling 5v

Instructie: Oefen alle vragen van de komkommertest
PR 9 Instructie: In dit filmpje kun je PR 9 bekijken over  
PR 10 Instructie: In dit filmpje kun je PR 10 bekijken over  
Standaard normaal Instructie: Uitleg over standaardiseren (met voorbeelden in het document voor als zowel het gemiddelde als de standaardafwijking onbekend is).
normaal of niet Instructie: Met uitleg en normaalwaarschijnlijkheidpapier  


Hoofdstuk 9 Rijen en goniometrie

DIT5WIS
rijen 45v
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Rijen. Instructie: Oefen alle vragen  
Math4all Instructie: Bestudeer hoe je rijen invoert in de GR  


Hoofdstuk 10 Allerlei functies

G&R
H10
Instructie: Kijk op de methodestite voor digitale oefeningen en filmpjes  


Hoofdstuk 11 Kansverdelingen

DIT5WIS
kans 45v
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
PR 12 Instructie: In dit filmpje kun je PR 12 bekijken over "Binompdfe n Binomcdf".  
Binomiale verdeling Instructie: Bekijk deze Powerpoint over de binomiale verdeling.  

 

Hoofdstuk 12 Differentiëren

 

Hoofdstuk K Grafen en Matrices

PR 13 Instructie: In dit filmpje kun je PR bekijken over matrices  

 

Hoofdstuk 13 Mathematische statistiek

DIT5WIS
Normale verdeling 56v

Instructie: Oefen alle vragen van de normale verdeling

 

Hoofdstuk 14 Algebraische vaardigheden

 

Hoofdstuk 15 Toetsen van hypothesen

DIT5WIS
toetsen 56v

Instructie: Oefen alle vragen van hypothese toetsen  

 

Hoofdstuk 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

DWO Differentieren Instructie: Oefen de regels voor differentieren op de DWO. Klik op differntieerregels in het hoofdmenu.