WISPLAN voor havo/vwo wiskunde
editie    docent    leerling  scorm   links   contact

Extra digitaal materiaal bij getal en ruimte (editie 2007) voor klas: hA hB hd vA vB vC vD

Hfdstk 1 Hfdstk 2 Hfdstk 3 Hfdstk 4 Hfdstk 5 Hfdstk 6 Hfdstk 7 Hfdstk 8 Hfdstk 9 Hfdstk 10 Hfdstk 11

Leerling ICT van Getal en Ruimte

Hoofdstuk 1 Handig tellen. 

DIT5WIS
tellen
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.
PR 1 Instructie: In dit filmpje kun je PR 1 bekijken over "berekeningen op het basisscherm"  
PR 2 Instructie: In dit filmpje kun je PR 2 bekijken over "Permutaties en Combinaties".  


Hoofdstuk 2 Tabellen en Grafieken.

DIT5WIS
Procenten 2hv

Instructie: Haal je voorkennis op uit klas 2,
DIT5WIS
Procenten 3hv
Instructie: Haal je voorkennis op uit klas 3.
De laatste vragen 9 en 10 alleen voor vwo.
 
PR 3 Instructie: In dit filmpje kun je PR 3 bekijken over "Formules grafieken en tabellen".  
PR 4 Instructie: In dit filmpje kun je PR 4 bekijken, het vervolg over "Formules grafieken en tabellen".  


Hoofdstuk 3 Lineaire modellen.

Formules raden Instructie: Voorkennis ophalen 2 H/V.
Formules maken bij rechte lijnen als je de grafiek hebt.
 
DWO lijn door 2 punten. Instructie: Voorkennis ophalen 2 H/V. Formules maken bij rechte lijnen als je de coördinaten hebt van twee punten op die lijn.  
Vergelijkingen met balans Instructie: Voorkennis ophalen 2 H/V.
Vergelijkingen oplossen met de balansmethode (ook met haakjeswegwerken). Elke stap zelf intypen levert meer punten.
 
DWO lineaire vergelijkingen. Instructie: Lineaire verglijkingen. Kies in de DWO onder Wisplan klas 4 voor activiteit Lineaire Vergelijkingen OS2.  
DWO Lineaire verbanden. Instructie: Lineaire verbanden (niveau 4 Havo). Kies in de DWO onder Wisplan klas 4 voor activiteit Lineaire Verbanden.  

 

Hoofdstuk 4 Statistiek.

PR 5 Instructie: In dit filmpje kun je PR 5 bekijken.
 
ppt: 4.4

Hoofdstuk 5 Veranderingen

PR 8 Instructie: In dit filmpje kun je PR 8 bekijken.
 
ppt: 5.1

Hoofdstuk 6 Kansrekening

DIT5WIS
Kans 2/3 h/v

Instructie: Haal je voorkennis op uit klas 2/3  
DIT5WIS
Kans VWK
Instructie: Voorwaardelijke kansen (beperkte groepen). Oefen netzolang totdat je op alle varianten van de vraag vlot een antwoord kan vinden.  


Hoofdstuk 7 Allerlei formulesHoofdstuk 8 De normale verdelingHoofdstuk 9 Rekenen met kansenHoofdstuk 10 Exponentiële verbandenHoofdstuk 11 Kansverdelingen