WISPLAN voor havo/vwo wiskunde
editie    docent    leerling   scorm   links   contact

Extra digitaal materiaal bij getal en ruimte (editie 2003) voor klas: 1hv 1v 2hv 2v 3h 3v

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 1 Lineaire verbanden

Vergelijkingen met balans Instructie: Vergelijkingen oplossen met de balansmethode (ook met haakjeswegwerken). Elke stap zelf intypen levert meer punten.  
Formules raden Instructie: Formules maken bij rechte lijnen als je de grafiek hebt.  
SAGE lijn door 2 punten. Instructie: Formules maken bij rechte lijnen als je de coördinaten hebt van twee punten op die lijn.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 2 Gelijkvormige driehoeken

    Instructie:  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 3 Kwadratische verbanden

Geometriche
Algebra 2D
Instructie: Maak het computerpracticum uit het Word document hiernaast.
(meer oefenen met kwadraat afsplitsen)
  Lesmateriaal
AA-Parabolen-DD
Instructie: Met het behandelen van parabolen in het Worddocument hiernaast kan H3 verder overgeslagen worden. Antwoorden.
SAGE Parabolen
in 4 gedaantes
.
Instructie: Log in bij de DWO en kies in .klas3 voor de activiteit: Parabolen in 4 gedaantes..  
SAGE Vergelijkingen
met de abc-formule
.
Instructie: Log in bij de DWO en kies in .klas3 voor de activiteit: kwadratische vergelijkingen abc.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 4 Aanzichten en hellingen

    Instructie:  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 5 Statistiek en procenten

DIT5WIS
Procenten

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 6 Vergelijkingen en parabolen

DIT4.4WIS
top bepalen
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 7 Goniometrische verhoudingen

DIT5WIS
gonio
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 8 Allerlei verbanden

DIT5WIS
Exponentiële groei

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Vergelijkingen met balans Instructie: Vergelijkingen oplossen met de balansmethode (nu ook met hogere machten). Elke stap zelf intypen levert meer punten.  
Vergelijkingen met bordjes Instructie: Soms is het handiger om vergelijkingen op te lossen met de bordjesmethode.  
Functies raden
Parabolen
Instructie: Probeer uiteindelijk in één poging de het functievoorschrift bij de grafiek te vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 9 Informatieverwerking


Kansen simuleren
Instructie: Kies voor opslaan en installeer het zipbestand. Maak vervolgens de opdrachten uit het Worddocument hiernaast.
Stroom
diagrammen
Instructie: Het computerpracticum dat hoort bij stroomdiagrammen vind je in het Worddocument hiernaast. Antwoorden.
DIT5WIS
Kansen

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets