WISPLAN voor havo/vwo wiskunde
editie    docent    leerling   scorm   links   contact

Extra digitaal materiaal bij getal en ruimte (editie 2003) voor klas: 1hv 1v 2hv 2v 3h 3v

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 1 Rekenen met letters

Geometriche
Algebra 1D
Instructie: Haal eventueel je voorkenis op met de opdrachten uit het Worddocument hiernaast.
Geometriche
Algebra 2D
Instructie: Maak het computerpracticum uit het Word document hiernaast.
(antwoorden)
Herleiden rechthoeken Instructie: Je mag op de knop BEKIJK naast de opgaven klikken als je de hulp van het rechthoekmodel wilt gebruiken. Kijk pas na als je alle opgaven af hebt.  
Herleiden tabellen Instructie: Je mag op de knop TABEL naast de opgaven klikken als je de hulp van het een tabel wilt gebruiken. Kijk pas na als je alle opgaven af hebt.  
SAGE
Haakjes beminnen
.
Instructie: Test of je kunt haakjes beminnen.  
Powers of ten Instructie: De wetenschappelijke notaties biedt uitkomst om hele kleine maar juist ook hele grote getallen te kunnen opschrijven. Om een idee van grootte te krijgen!  
Powers of ten Instructie: De wetenschappelijke notaties biedt uitkomst om hele kleine maar juist ook hele grote getallen te kunnen opschrijven. Om een idee van grootte te krijgen!  
  Wetenschappe-
lijke notatie
Instructie: In het Word document hiernaast kun je meer informatie vinden over de wetenschappelijke notatie.
  Waar of niet waar Instructie: In het Word document hiernaast kun je met Waar of Onwaar een idee krijgen welke rekenregels bij machten kloppen en welke niet..
SAGE herleiden van machten. Instructie: Test of je kunt haakjes beminnen.  
       
Herleiden III Instructie: Voor als je extra oefening nodig hebt.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 2 Vlakke figuren

Variabele driehoeken Instructie: Het computerpracticum met opdrachten over speciale lijnen en cirkels in een driehoek vind je in het Word-document hiernaast.
Maten 2D Instructie: Met dit applet kun je je een beeld vormen bij het omrekenen van oppervlakte maten. Je kunt zelf de namen van de maten instellen.  
Maten 2D opdrachten Instructie: Met dit applet kun je oefenen bij het omrekenen van oppervlakte maten. Gebruik bij de opdrachten het werkbad om je aanpak te noteren.
Oppervlakte Instructie: Lees voordat aan de slag gaat eerst de "bediening" bij het applet. De hulp die je kunt oproepen lijkt op hoe je je aanpak moet noteren.  
DIT5WIS
oppervlakte
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 3 Vergelijkingen

Formules raden Instructie: Formules maken bij rechte lijnen als je de grafiek hebt.  
SAGE lijn door 2 punten. Instructie: Log in bij de DWO en kies in wisplan klas 2 de activiteit: lijn door 2 punten.  
Balans + Instructie: Maak eerst de vergelijking na op de balans (slepen met je muis) en druk dan op de continue knop om een stap dichter bij de oplossing te komen.  
Balans - Instructie: Zelfde als hierboven maar nu doen negatieve getallen ook mee.  
DWO vergelijkingen Instructie: Log in bij de DWO en en kies: lineaire vergelijkingen. Oefen met activiteit 2 want die heeft de meeste meerwaarde.  
DWO lineaire vergelijkingen OS2. Instructie: Lineaire verglijkingen. Kies in de DWO onder Wisplan klas 2 voor activiteit Lineaire Vergelijkingen OS2.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 4 Procenten en diagrammen

DIT5WIS
Procententest

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 5 Wortels en pi

DIT5WIS
Wortels

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.
DIT5WIS
cirkels

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 6 De stelling van Pythagoras

DIT5WIS
Pythagoras

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Doorzien

Instructie: Hulpprogramma om doorsnedes te zien.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 7 Kwadratische vergelijkingen

DWO Ontbinden Instructie: Log in op de DWO onder je eigen naam. Kies in je eigen klas voor Ontbinden.  
DWO kwadratische vergelijkingen Instructie: Log in op de DWO onder je eigen naam. Kies in je eigen klas voor SAGE: Kwadratische vergelijkingen klas2.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 8 Inhoud vergroten

DIT5WIS
Inhoud

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
DIT5WIS
Vergrotingen

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 9 Statistiek en kans

DIT5WIS
Kans

Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je met begrip vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets