WISPLAN voor vwo wiskunde
editie    docent    leerling   scorm   links   contact

Extra digitaal materiaal bij getal en ruimte (editie 2003) voor klas: 1v 2hv 2v 3h 3v

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 1 In de ruimte

Hoe doe je wiskunde?


WebQuest
Instructie: Voer de instructies uit die in de WebQuest Platonische en Archimedische lichamen staan.  
Scheve vierkanten Instructie: Gebruik de hulplijnen op je geodriehoek om de vierkanten af te maken. Print eerst het document uit.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 2 Getallen

DIT5WIS
voorrang
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
SAGE
voorrang
.
Instructie: Let bij deze oefening vooral op de tussenstappen.  
Breuken vermenigvuldigen Instructie: Begrijpen hoe je breuken vermenigvuldigt.
Breuken
optellen
Instructie: Begrijpen hoe je breuken optelt.  
SAGE
breuken
.
Instructie: Let bij deze oefening vooral op de tussenstappen  
Stroom
diagrammen
Instructie: Het computerpracticum dat hoort bij stroomdiagrammen vind je in het Worddocument hiernaast.
DIT5WIS
verhoudingen
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Flippo Instructie: Probeer steeds 24 te maken. Maak handig gebruik van de voorrangsregels. Oplossingen.  
Uitwerkingen D-toets    Planner

Hoofdstuk 3 Plaatsbepalen

DWO negatieve getallen Instructie: Log in en voer de onderdelen getallenlijn, optellen, aftrekken en oefenen uit. Doe ook (ingelogd als gast) de zelftoets onderdeel G1 en G4  
DIT5WIS
negatieve getallen I
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Geometrische Algebra 1D Instructie: Je kunt al vlot optellen en aftrekken met negatieve getallen. Verbeter je inzicht dan nu met het computerpracticum hiernaast.
DIT5WIS
coördinaten
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 4 Grafieken

Grafieken lezen Instructie: Maak bij elke grafiek het verhaaltje kloppend.  
Algebra pijlen Instructie: Het computerpracticum dat hoort bij Algebrapijlen vind je in het Worddocument hiernaast.
Stroken met etiketten Instructie: Het computerpracticum dat hoort bij Stroken met etiketten vind je in het Worddocument hiernaast.
DWO stippel patronen Instructie: Log in en maak van stippelalgebra alle 10 vragen van niveau 1.  
Uitwerkingen D-toets

Eilandproject

DIT5WIS
schaal
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.

Hoofdstuk 5 Lijnen en hoeken

Hoeken meten Instructie: Bij Ratio wordt voorgedaan hoe je hoeken kan meten. Klik daar op geodriehoek, vervolgens op Hoeken meten. Klik op het voetje voor een volgende stap. ( Als je op Een loodlijn tekenen klikt, wodt dat ook nog eens voorgedaan).  
Hoekensom in driehoek Instructie: Klik bij Ratio op Hoeken in driehoeken en vervolgens op De hoekensom van een driehoek is 180 graden (bewijs).
Volg de instructie op het scherm (klik op het vinkje om na te kijken).
 
DIT5WIS
hoeken
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 6 Formules

DIT5WIS
negatieve getallen II
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
DWO negatieve getallen Instructie: Log in en voer de onderdelen D4, F2 & F3 en G4 uit. Een "andere" uitleg over vermenigvuldigen met negatieve getallen vind je bij onderdeel D.  
DIT5WIS
Rijen
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Vergelijkingen met bordjes Instructie: Vergelijkingen oplossen met de bordjesmethode.  
Stroken met etiketten Instructie: Het lespakket Verbanden vergelijken met Stroken met Etiketten vind je in het Worddocument hiernaast.
DIT5WIS
Vergelijken
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 7 Meten

DIT5WIS
schaal
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.  
Maten 2D Instructie: Met dit applet kun je je een beeld vormen bij het omrekenen van oppervlakte maten. Je kunt zelf de namen van de maten instellen.  
Maten 2D opdrachten Instructie: Met dit applet kun je oefenen bij het omrekenen van oppervlakte maten. Gebruik bij de opdrachten het werkbad om je aanpak te noteren.
Maten 3D Instructie: Met dit applet kun je je een beeld vormen bij het omrekenen van inhoudsmaten. Je kunt zelf de namen van de maten instellen.  
Maten 3D opdrachten Instructie: Met dit applet kun je oefenen bij het omrekenen van inhouds- maten. Gebruik bij de opdrachten het werkbad om je aanpak te noteren.
DIT5WIS
metriek
Instructie: Maak iedere vraag van de toets meerdere keren, net zolang totdat je (met begrip) vrij vlot op alle varianten van de vraag het antwoord kunt vinden.
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 8 Formules en letters

Geometriche
Algebra 1D
Instructie: Maak het computerpracticum uit het Word document hiernaast.
DWO herleiden Instructie: Log in en maak alle opgaven van van GR A: letterrekenen en
GR B herleiden.
 
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 9 Symmetrie

Huisjes bouwen Instructie: De kunst is om bij de gegeven aanzichten de huisjes met zo min mogelijk blokjes te bouwen.  
Hoogtekaart maken Instructie: Maak de hoogtekaart, weer met zo min mogelijk blokjes!  
Huisjes draaien Instructie: Draai het huisje zo, dat je de vorm bij het aanzicht krijgt.  
Uitwerkingen D-toets

Hoofdstuk 10 Herleiden en machten

Geometriche
Algebra 2D
Instructie: Maak het computerpracticum uit het Word document hiernaast.
DWO herleiden Instructie: Log in en maak alles van GR C: Haakjes wegwerken; GR D Rekenen met machten; GR E Machten en letters:  
  Wetenschappe-
lijke notatie
Instructie: In het Word document hiernaast kun je meer informatievinden over de wetenschappelijke notatie.
Uitwerkingen D-toets